Nordgående tog kjørte sannsynligvis på rødt

Alle tekniske spor etter Åsta-ulykken tyder på at det nordgående toget ikke hadde grønt lys da det forlot Rudstad.