Statlige sykehus før sommeren

Før sommeren er det vedtatt at sykehusene skal være statens ansvar.Regjeringen er sikret støtte fra Høyre og Fremskrittspartiet tilhovedtrekkene i reformen.