Rekordbesøk på fjellhyttene

Den Norske Turistforening (DNT) opplevde stor tilstrømning til sine hytter i påsken.