Flere sitter i fengsel i Norge

I 2007 var det i gjennomsnitt 3.420 innsatte i norske fengsler, en økning på 5 prosent fra året før.