• I saker tilbake til 2007 som Utenriksdepartementet (UD) har gjennomgått, er det funnet ulovligheter i 37. Scanpix

Bistandsjuks for 30 millioner avslørt

Svindel av norske bistandsmidler for nærmere 30 millioner kroner er avdekket av UDs kontrollenhet. En rapport om de økonomiske ulovlighetene skal legges fram for Stortinget.