Sykle til jobben-aksjon vil endre bilvaner

Startskuddet er gått for Sykle til jobben-aksjonen 2011. En av målsettingene er å få deltakerne til å bytte fra bil til sykkel over kortere strekninger.