FHL: Ikke behov for nedslakting av oppdrettsfisk

Oppdrettsnæringen mener det ikke er behov for nedslakting av laks for å løse næringens miljøproblemer, og viser til at næringen selv prioriterer kampen mot lakselusa høyt.