Skolene skal ut på nett neste år

Allerede neste skoleår skal skolene legge ut noen av sine resultater på internett i en egen kvalitetsportal. Statsråd Kristin Clemet håper det skal bidra til en bedre skole.