Vil hindre tvangsflytting av svenske pendlere

Pendlere fra EØS-land, deriblant Sverige, kan slippe å bli bostedsregistrert i Norge.