Dovrebanen må repareres på 30 steder

Flommen har ført til omfattende skader på Dovrebanen, og det er usikkert når togene kan gå igjen.