Trolig klimatoppmøte i Oslo

Arbeidet med å redde den havarerte Kyoto-avtalen om drivhusgasser har gått framover under oppfølgingsmøtet i Ottawa. Neste uke blir det avgjort om det blir klimatoppmøte i Oslo.