Posten vil tape stort på e-faktura

Posten Norge vil tape enorme portoinntekter på grunn av ny teknologi. Innføringen av elektronisk faktura vil svekke inntektene med mange hundre millioner kroner.