Bistår sjelden i voldtektssaker

Stikk i strid med Riksadvokatens anbefalinger rykker Kripos svært sjelden ut for å bistå lokale politikamre i voldtektssaker.