Dag Danielsen suspendert i 30 måneder

Stortingsrepresentant Dag Danielsen er suspendert i 30 måneder fra Fremskrittspartiet.