Stabil russisk flyaktivitet i nordområdene

Tallet på russiske militære flygninger utenfor norskekysten har holdt seg stabilt de siste årene.