Regjeringen vil gi mer mathjelp til Syria

Regjeringen foreslår å øke støtten til FNs Matvareprograms (WFP) arbeid for syriske flyktninger med 70 millioner kroner.