Høyspent i jorda for femtedel av prisen

Boreteknikk fra Nordsjøen foreslås tatt i bruk for å få høyspentkabelen på Madla under jorda. Prisen kan bli redusert til en femtedel av det konvensjonell graving på land koster.