Geologien lengst vest i havet skal utforskes

Oljedirektoratet har gitt et britisk selskap i oppdrag å bore inntil 200 meter dype hull i havbunnen sørvest i Norskehavet for å finne ut mer om den lokale geologien.