• Og ute i havet bak beitende kyr ligger Feistein fyr. Geir Sveen

Bøndene ber om rødgrønn drahjelp

Opposisjonen bør danne landbruksflertall på Stortinget med støtte fra regjeringens støttepartier Kristelig Folkeparti og Venstre, mener Norges Bondelag og Norsk Bonde— og Småbrukarlag.