Informasjonssvikt avdekket under øvelse i 2006

Under en antiterrorøvelse i 2006 ble det avdekket flere feil i kommunikasjonen. Til tross for dette oppsto de samme feilene da det ble alvor i 2011.