- Bostøtteordningen for dårlig

Den statlige ordningen for bostøtte er dårlig egnet til å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet, mener Norges byggforskningsinstitutt som har undersøkt ordningen.