Kosovoalbanere blir nå sendt ut

Alle kosovoalbanske asylsøkere i Norge bør forberede hjemreisen straks. Justisdepartementet har alt gitt klarsignal for å starte tvangsutsendelse.