Lund vil endre rovdyrforvaltningen

Stortingsrepresentant Morten Lund (Sp), Sør-Trøndelag fremmer et privat forslag for Stortinget der han tar til orde for å endre forvaltningen av de fire store rovdyrene våre.