Stortinget kan få helt nytt presidentskap

Stortingsvalget om et år kan også føre til at det velges et helt nytt presidentskap. – Ingen særlig stor ulykke om det blir total utskiftning, sier stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl til NTB.