Hjelmeland står på kravet om boplikt

Med Plan— og bygningsloven i hånd står Hjelmeland kommune fast på at Solveig Nessa og ektemannen Tore Nordtun har plikt til å bo i huset de i dag bruker som fritidsbolig på Fister.