Natur og Ungdom vil slippe sauer ut på golfbanen

Natur og Ungdom vil fredag formiddag aksjonere mot Nes Verk Golfpark utenfor Tvedestrand ved å slippe sauer inn på golfbanen. Aksjonen er en protest mot at dyrket mark blir brukt til fornøyelser i stedet for matproduksjon.