Ideelle organisasjoner saksøker Oslo kommune

Flere ideelle organisasjoner som driver private helseinstitusjoner i Oslo, saksøker nå kommunen. Årsaken er en strid om hvem som skal betale et tillegg som sykepleierne og radiografene fikk under tariffoppgjøret i 1998.