NOAS: - Asylprioriteringene lå fast

Så sent som i juni i fjor skal Politiets utlendingsenhet (PU) ha slått fast overfor NOAS at lengeværende asylbarn fremdeles ble prioritert for utsendelse.