BSE-testing ikke framskyndet

De nye kravene til testing av storfekjøtt for kugalskap (BSE) ble ikke framskyndet da EUs forvaltningskomité møttes tirsdag, slik landbruket hadde fryktet.