Takket nei til hjelp én time før «Steinfalk»-forliset

Mannskapet på den forliste fraktebåten MS «Steinfalk» avslo et tilbud om slepebåt en drøy time før båten forliste.