Norge for dårlig til å kartlegge rasisme

Norge har et dårlig system for å registrere rasistiske handlinger, mener informasjonsleder Henrik Lunde i Antirasistisk senter. Han slutter seg til kritikken fra FNs komité mot rasediskriminering.