Lettelse og medfølelse i nabolaget

Det var ikke bare lettelse å spore på sidelinjen under puttekampene på Grimsmyra i går.