Os har overskudd i innvandrerregnskapet

Innvandrerregnskapet i Frp-styrte Os kommune viser et overskudd på 2,4 millioner kroner i løpet av en femårsperiode.