Skadede dør unødvendig

25 prosent av dem som dør på grunn av skader, blant annet i trafikken, kunne vært reddet hvis de hadde fått god nok behandling.