Nytt overvåkingssystem for skipsfart

Alle skip i utenriksfart som seiler langs norskekysten skal innen 1. november 2004 være utstyrt med et nytt system for identifisering.