Tilliten til politiet kraftig opp siden 2012

89 prosent sier de har svært høy eller ganske stor tillit til politiet. Det er betydelig flere enn i 2012 og også et høyere tall enn før angrepene 22. juli 2011.