Oppdrett større enn fiskeriene

Eksportverdien av oppdrettslaks og ørret passerte sist måned inntektene fra fangst av villfisk