Lysere tider ved Litla Langevann

Beboerne ved bolig— feltet Litla Langevann i Egersund kan gå høsten lyst i møte etter at gatelysene som ble revet i august nå er i ferd med å komme på plass igjen.