Billige stålwire kan redde mange liv

Stålwire som skiller kjøreretningen frahverandre reduserer møteulykkene betraktelig. Mange liv reddes veddenne måte å dele veibanen på, viser tall fra Sverige.