Omkamp om KRL-faget i lagmannsretten

Er det en menneskerett at foreldre skal kunne frita sine barn fra undervisning i det nye kristendomskunnskapfaget? Mandag startet ankesaken mellom staten og Human-Etisk Forbund i Borgarting lagmannsrett.