Spør barna hva de selv tenker på

Snakk med barna, men gjør det på barnas egne premisser. Ikke overfør din egen redsel til ungene.