Risikofylte lønnsskippertak

For de fleste framstår lønnsoppgjørene somde reneste skippertak, av det slaget skoleelever ikke anbefales.Oppgjøret i staten har vært til mekling i tre uker, og ikommuneoppgjøret har man hatt to uker på å bli enige. Likeveltreffes partene først kvelden før og holder det gående til den lysemorgen.