Vil sikre skjærgårdsområder for 140 millioner kroner

Det er behov for å sikre 516 skjærgårdsområder for allmennheten fra Østfold til og med Hordaland. Sikringen er beregnet å koste 140 millioner kroner, men på statsbudsjettet for i år er det bare ført opp 15 millioner kroner til formålet.