Dømte voldtektsforbrytere kan miste retten til å anke

Et forslag om å begrense automatisk ankerett i straffesaker, kan føre til at voldtektsofre slipper å møte i to rettssaker. Et utvalg foreslår at personer som er dømt til under fire års fengsel for voldtekt, ikke automatisk skal kunne anke.