Norge ville nekte adgang for Greenpace

Norge og Japan vant ikke fram med sitt forslag om å nekte Greenpeace adgang til årsmøtet i Verdens Hvalfangstkommisjon (IWC) som startet i Australia mandag.