Foreslår økt boligskatt

Holden-utvalget foreslår å øke boligskatten. Gevinsten for samfunnet kan bli 13 milliarder i året.