Ber om helserapport for villreinen på Hardangervidda

Hardangervidda villreinutval ber NINA (Norsk institutt for naturforskning) svare på en rekke spørsmål om helsetilstanden og framtidsutsiktene for villreinstammen på Hardangervidda. Spørsmålene røper bekymring for at stammen kanskje er blitt for stor, og står foran et sammenbrudd.