Forskarar frå heile verda får jobb i Karmøy

KARMØY: Då Hydro på Karmøy nyleg lyste ut 10 nye forskarstillingar meldte det seg 100 søkjarar. Halvparten av søkjarane kjem frå utlandet.