Høyesterett forkastet anke i incestsak

Høyesterett har forkastet en anke fra en 54 år gammel far som ble dømt for å ha misbrukt sin datter seksuelt og påført henne kjønnssykdommen herpes 2.