Stadig flere bruker rus mot psykiske lidelser

Antall personer med både psykiske lidelser og alvorlige rusproblemer har økt gradvis de siste årene. Ved den psykiatriske poliklinikken ved Haukeland Sykehus i Bergen har hele 50 prosent av de som første gang søker hjelp, også alvorlige rusproblemer.